Služby

Začíná II. kolo soutěže o nejlepšího zákazníka 1.4.-30.6.2018 !!!

Akční nabídka

Služby

O firmě Pila Hertice Opava

Certifikát systému řízení výroby

Firma Pila Hertice byla založena v květnu 1995 panem Jindřichem Vlčkem. Po celou dobu svého působení na trhu klade významný důraz na kvalitu, a to jak v samotné výrobě, tak při následných montážích a službách spojených s touto činností, včetně odborného poradenství v oblasti dřevozpracování.

Dnem 2.6.2009 jsme získali certifikát systému řízení výroby č. 1389-CPD-C-09-002 na konstrukční dřevo obdélníkového průřezu.

Portfolio služeb a technické vybavení společnosti je neustále přizpůsobováno potřebám Vás - našich zákazníků, neboť Vaše spokojenost je naším prioritním cílem.

- Na Vaší návštěvu se těší -

Jindřich Vlček se svými zaměstnanci